DE LEVANDE

 

Teresia, Albert och Rosa har lyckats övervinna AI:n Hyper och tagit steget att få födas till livet, med alla sina personliga egenskaper i behåll. Nu har de precis kommit ur tunneln till det verkliga livet och ska få bli riktiga människor. Men att vara en riktig människa i det verkliga livet är inte självklart på något sätt. Ljuden är för höga, intrycken för starka, omvärldens reaktioner svåra att förstå och känslorna far åt alla håll. Det är skrämmande, underbart, förvirrande, roligt, hisnande, svårt och utmattande. Särskilt för Teresia, Albert och Rosa. 

I De Levande får elever i årskurs 5-9 se föreställningen De Ofödda samt ta del av en interaktiv performance lecture, som är en konkret fortsättning på föreställningen. De Ofödda är ett sci-fi-kammarspel som bearbetar de etiska aspekterna av genforskningens möjligheter och risker, och gestaltar tre ej ännu födda barn som riskerar att få delar av sina personligheter korrigerade innan de får födas till den riktiga världen. De tre karaktärerna Teresia, Albert och Rosa, som i slutet av föreställningen väljer att födas till livet precis så som de är, har i De Levande kommit till vår värld och möter olika situationer och utmaningar. Projektets syfte är att synliggöra de möjligheter och svårigheter som barn & unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan uppleva, och ramas in av två föreläsare som själva har erfarenhet av att leva med NPF. Både De Ofödda och De Levande kan kopplas till LGR11 och punkten 2.1 Normer och värden.

PRAKTISK INFO:

MÅLGRUPP 11-15 år

PUBLIK 60 pers

LÄNGD 2,5 h (inklusive De Ofödda)

SPELYTA 6×5 m + publikplatser

BYGGTID 2 h

RIVTID 1 h

TEKNIK 3 x 10 A separat avsäkrade

 

PRIS 15 000:- (2:a tillfälle samma dag och scen 12 000:-)

Resekostnad 35:-/mil

 

OM FULA OCH FINA KÄNSLOR

 

I Om fula och fina känslor får elever i årskurs 3-6 se föreställningen “Jordens mitt finns mitt i mig” samt ta del av en workshop. “Jordens mitt finns mitt i mig” är en intermedial föreställning med högt tempo, humor och eftertänksamhet. Föreställningen tar avstamp i Maria Gripes sista bok om Elvis Karlsson – Bara Elvis. Gripe resonerar, ur ett barns perspektiv, kring identitet, känslor, rädslor och hur viktigt det är att lära känna sig själv och att våga ha sin egen åsikt. Vår föreställning utspelar sig i den vuxne Elvis Karlssons minne, och genom scenografen Svante Back fantasieggande scenrum med projektioner och modeller får publiken följa med i hoppen fram och tillbaka i tiden.

Efter föreställningen startar en workshop med eleverna där skådespelare och dramapedagog tillsammans improviserar runt de ämnen som behandlats i föreställningen, såsom avundsjuka, rädslor, skam, död och sjukdom. Projektets syfte är att genom scenkonst ge eleverna verktyg till att prata om obekväma känslor på ett lekfullt och icke moraliserande sätt. Projektet kan kopplas till LGR 11 genom punkt 5. Kursplaner- Religionskunskap, Centralt innehåll åk 4-6 – “Identitet och livsfrågor” och “Etik”.

 

PRAKTISK INFO:

MÅLGRUPP 9-12 år

PUBLIK max 30 pers

LÄNGD 3,5 h (inklusive föreställning)

SPELYTA 6×5 m + publikplatser

BYGGTID 2 h

RIVTID 1 h

TEKNIK 3 x 10 A separat avsäkrade

 

PRIS  12 000:- (2:a tillfälle samma dag och scen 10 000:-)

 Resekostnad 35:-/mil 

 

RES GENOM VÄRLDEN MED SKÖLDPADDAN PATRIK

 

I Res genom världen med sköldpaddan Patrik får eleverna se föreställningen “Patrik är mörkrädd” samt ta del av en workshop. “Patrik är mörkrädd” är skriven av Ewa Westin, fritt efter barnboken “Franklin in the dark” av den kanadensiska författaren Paulette Bourgeois samt psykoanalytikern/barnläkaren Donald Winnicotts teori om övergångsobjekt. Det är ett interaktivt äventyr med fantasifulla kostymer där varje föreställning blir en unik dialog med publiken om rädslor och hur en gör för att hantera dem. Genom roliga improvisationer styr publiken ut Patrik på en fantastisk resa genom världen.

I workshopen återskapar vi Patriks resa tillsammans med barnen. Med fysiska material bygger vi upp världar som vi tillsammans färdas genom. På resans gång resonerar vi på ett lekfullt sätt kring rädslor – både de rädslor som finns i föreställning men också barnens egna rädslor. Workshopen genomförs av skådespelarna i föreställningen. Projektets syfte är att på ett lekfullt sätt avdramatisera rädslor, samt att inspirera barnen till kreativt gestaltande. Projektet kan kopplas till LGR 11 för förskolan  genom punkt 3. Förskoleklass Skapande och estetiska uttrycksformer och Språk och kommunikation, och för lågstadiet genom punkt 5. Kursplaner – “Bild” Centralt innehåll åk 1-3, samt “Svenska” Centralt innehåll åk 1-3.

 

PRAKTISK INFO:

MÅLGRUPP 5-9 år

PUBLIK 25-30 pers

LÄNGD 1,5 h (inklusive föreställning)

SPELYTA 3×3 m + publikplatser

BYGGTID 1 h

RIVTID 30 min

TEKNIK 1 x 10 A separat avsäkrade

 

PRIS  10 000:-  (2:a tillfälle samma dag och scen 8 000:-)

Resekostnad 35:-/mil 

 

Kontakta info@teatersormland.se / 0155 – 21 14 00 för bokning och mer info.