PRESENTATION AV KURSERNA VÅRTERMINEN 2023

 ARBETE MED MANUS 13-20 ÅR

Måndagar 19.00-21.00 eller Onsdagar 17.00-19.00 eller Torsdagar 19.00-21.00. Arbetar på 2 terminer. 

Gruppen arbetar med en gemensam vald pjäs utifrån ett manus och improvisation. Vi använder textanalyser, dramaövningar, karaktärsarbete och  association. Vi lägger även stort fokus på rörelse och scennärvaro. Hur du rör dig och kommunicerar på scenen. Kursen avslutas under våren 2023 med en föreställning. 

PRIS: 1350 kr per termin (10 tillfällen, uppehåll under v.8 och v.15)

KURSSTART: v.4

Anmäl dig