UNGDOMSKURSER VÅRTERMINEN 2024

 ARBETE MED MANUS 

13-20 ÅR  Måndagar 19.00-21.00. 

13-16 ÅR  Onsdagar 17.00-19.00 

13-16 ÅR  Torsdagar 17.00-19.00. 

16-20 ÅR Torsdagar 19.00-21.00

Grupperna arbetar med en gemensam vald pjäs utifrån ett manus och improvisation. Vi använder textanalyser, dramaövningar, karaktärsarbete och association. Vi lägger även stort fokus på rörelse och scennärvaro. Hur du rör dig och kommunicerar på scenen. Kursen avslutas under våren 2024 med en föreställning. Arbetar på 2 terminer. 

PRIS: 1400 kr per termin 

KURSSTART: v.3

Anmäl dig