PRESENTATION AV GRUPPERNA VÅRTERMINEN 2023 

TEATERLEK 3-6 ÅR

Lördagar 10.00-11.00. Arbetar på 1 termin.

Fokus på lek och Fantasi. Vad är fantasi och hur kan vi leka med berättelser och rummet. Vi hittar på små sagor, lekar och utforskar drama och teater på ett sprudlande och roligt sätt tillsammans. Vi testar rörelse och olika teaterlekar. Kursen avslutas med ett eget avslut i gruppen.

PRIS: 1000 kr per termin (10 tillfällen, uppehåll under v.8)

KURSSTART: v.4 

Anmäl dig

 

ARBETE PÅ SCENEN 7-12 ÅR

Måndagar 16.00-17.00 eller Måndagar 17.00-18.00 eller Torsdagar 17.00-18.00. Arbetar på 1 termin. 

Fokus på lek och fantasi. Vi arbetar med övningar som främjar gruppdynamik och samarbete. Barnen får själva vara med och välja riktningen på kursen samt vilken form på uppvisningen i terminens avslut. Under terminen arbetar vi med noggrant utvalda korta texter och varvar med en hel del teaterlekar. Kursen avslutas med ett kort uppspel för familj och vänner.

PRIS: 1000 kr per termin (10 tillfällen, uppehåll under v.8)

KURSSTART: v.4

Anmäl dig

 

 ARBETE MED MANUS 11-13 ÅR

 Måndagar 18.00-19.00 eller Torsdagar 18.00-19.00. Arbetar på 2 terminer. 

Gruppen arbetar med en gemensam vald pjäs, antingen ett redan existerande manus eller ett manus skapat efter gruppen egna improvisationer. Vi använder textanalyser, dramaövningar, karaktärsarbete och  association. Vi lägger även stort fokus på rörelse och scennärvaro. Hur du står, går och kommunicerar på scenen. Kursen avslutas under våren 2023 med ett uppspel för familj och vänner.

PRIS: 1000 kr per termin (10 tillfällen, uppehåll under v.8 och v.15)

KURSSTART: v.4

Anmäl dig