KURSER FÖR BARN VÅRTERMINEN 2024 

TEATERLEK

3-6 ÅR Lördagar 10.00-11.00.

Fokus på lek och Fantasi. Vad är fantasi och hur kan vi leka med berättelser och rummet. Vi hittar på små sagor, lekar och utforskar drama och teater på ett sprudlande och roligt sätt tillsammans. Vi testar rörelse och olika teaterlekar. Kursen avslutas med ett eget avslut i gruppen. Arbetar på 1 termin.

PRIS: 1050 kr per termin 

KURSSTART: v.3

Anmäl dig

 

ARBETE PÅ SCENEN 

7-10 ÅR Måndagar 16.00-17.00

7-10 ÅR Torsdagar 16.00-17.00

Fokus på lek och fantasi. Vi arbetar med övningar som främjar gruppdynamik och samarbete. Barnen får själva vara med och välja riktningen på kursen samt vilken form på uppvisningen i terminens avslut. Under terminen arbetar vi med noggrant utvalda korta texter och varvar med en hel del teaterlekar. Kursen avslutas under våren 2024 med en föreställning. Arbetar på 1 termin.

PRIS: 1050 kr per termin

KURSSTART: v.3

Anmäl dig

 

 ARBETE MED MANUS 

11-13 ÅR Måndagar 17.00-18.00

11-13 ÅR Måndagar 18.00-19.00 

Gruppen arbetar med en gemensam vald pjäs, antingen ett redan existerande manus eller ett manus skapat efter gruppen egna improvisationer. Vi använder textanalyser, dramaövningar, karaktärsarbete och association. Vi lägger även stort fokus på rörelse och scennärvaro. Hur du står, går och kommunicerar på scenen. Kursen avslutas under våren 2024 med en föreställning. Arbetar på 2 terminer.

PRIS: 1050 kr per termin 

KURSSTART: v.3

Anmäl dig