PRESENTATION AV GRUPPER VÅRTERMINEN 2023

VUXENKURS I SCENFRAMSTÄLLNING. FRÅN 20 ÅR

Onsdagar 19.00-21.00. Arbetar på 1 termin. 

Gruppen arbetar med att undersöka olika tekniker och verktyg inom improvisation, texthantering, rörelseträning, röstteknik och scenframställning. Kursen kommer att utvecklas efter deltagarnas intresse. Du behöver inte ha sysslat med teater tidigare.

PRIS: 1850 kr per termin (10 tillfällen)

KURSSTART: v.11

Anmäl dig